Information om annonsering inför Kristi himmelsfärdshelgen

För annonsering i samband med Kristi himmelsfärd har vi ändrade inlämningstider för annonser.
Här hittar du all information:

FÖRETAGSANNONSER
Annonser ska vara oss tillhanda senast kl 15.00 två arbetsdagar före utgivningsdag. För Kristi himmelsfärdshelgen gäller inlämning kl 15.00 för annonser med införande fredag 27/5.

PRIVATANNONSER
Familjeannonser
Materialet ska vara oss tillhanda senast kl 10.00 två arbetsdagar före utgivningsdag.

Predikoturer
Om ordinarie införingsdag är en helgdag utkommer predikoturerna numret innan.
Kl 13.00 två arbetsdagar före införandet behöver vi ha materialet.

Klubben Kallar 
Materialet ska vara oss tillhanda senast kl 10.00 två arbetsdagar före utgivningsdag.

Lokus köp och sälj
Annonser som bokas via kupong ska vara oss tillhanda senast kl 14.00 två arbetsdagar före första publiceringsdag. Annonser som bokas på webben ska vara oss tillhanda senast kl 07.00 arbetsdagen före första publiceringsdag. För Kristi Himmelsfärdshelgen innebär detta kl. 14 den 24/5 för kupong respektive kl. 07.00 den 25/5 för webb.